Istnieje kilka sposobów na dokonanie płatności w celu wykupienia abonamentu, szkolenia lub jednorazowego doradztwa.

Płatności można dokonać za pomocą PayPal

Dodatkowo akceptujemy płatności kryptowalutami: Bitcoin, Litecoin oraz Ethereum.

  • Przy dokonywaniu płatności należy podać dokładną kwotę, którą znaleźć można w zakładce Oferta.
  • W przypadku płatności kryptowalutami, należy przeliczyć kwotę BTC, LTC lub ETH na PLN na podstawie kursów ze strony: COINBASE.COM

W celu łatwiejszej płatności kryptowalutami, dodaliśmy kody QR, które wystarczy zeskanować

ADRES: 35tQezX3P3U1cNWZGr666KmmK85WB9ivmu

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=bitcoin:35tQezX3P3U1cNWZGr666KmmK85WB9ivmu&chs=135x135&chld=H

ADRES: LfMPFcXRK2JNcQTR69QT73FYwnydw5wQkP

ADRES: 0x5a763900127f28f69188e0217f916cdbfbbde75e

https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chl=ethereum:0x5a763900127f28f69188e0217f916cdbfbbde75e&chs=135x135&chld=H

Informacje zamieszczone na niniejszej stronie i wszystkich podstronach są bezpłatne i kierowane do wszystkich użytkowników Internetu. Mają one charakter wyłącznie informacyjny. Mogą być one również udostępniane w celach reklamowych i promocyjnych. Powyższe informacje, dane i publikowane materiały nie mogą być traktowane jako oferta świadczenia jakichkolwiek usług (w rozumieniu kodeksu cywilnego), w tym usług maklerskich. Wszystkie publikacje są redagowane z należytą starannością i dokładnością. Informacje o poszczególnych rozwiązaniach nie jest skierowana do osób mających miejsce zamieszkania lub pobytu w jurysdykcji, w której zgodnie z prawem korzystanie z takich rozwiązań nie jest możliwe. Prawa obowiązujące w danej jurysdykcji określają, czy jest możliwe korzystanie z przedstawionych rozwiązań. Informacje prezentowane na stornie nie stanowią oferty w przedmiocie sprzedaży, ani zaproszenia do złożenia oferty w przedmiocie nabycia instrumentów finansowych i inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Informacje te nie mają również charakteru porady inwestycyjnej i ich celem nie jest jakiekolwiek doradztwo inwestycyjne.